Stocks-IRE.MI-Iren

IRE.MI Iren

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Iren met 58.04% en bedroegen 7.63B. Het netto-inkomen decreased met 19.05% naar 269.95M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
IRE.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
6.45%
Nettowinstmarge
5.33%
Winstmarge
7.04%
Rendement op investering
4.11%