Stocks-ISP.MI-Intesa Sanpaolo Group

ISP.MI Intesa Sanpaolo Group

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Intesa Sanpaolo Group met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 4.74% naar 5.29B. De totale activa decreased met 8.74% naar 61.82B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ISP.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
13.25%
Winstmarge
20.59%
Rendement op investering
1.66%