Stocks-ITRK.L-Intertek Group

ITRK.L Intertek Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Intertek Group met 14.59% en bedroegen 3.19B. Het netto-inkomen increased met 0.03% naar 306.80M. De totale activa increased met 18.28% naar 1.32B en WPA increased van 1.78 naar 1.78.
ITRK.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
15.06%
Nettowinstmarge
9.72%
Winstmarge
15.06%
Rendement op investering
15.02%