Stocks-ITT-ITT Inc

ITT ITT Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ITT Inc met 8.05% en bedroegen 2.99B. Het netto-inkomen increased met 16.03% naar 370.70M. De totale activa increased met 1.20% naar 2.26B en WPA increased van 3.66 naar 4.38.
ITTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.13%
Nettowinstmarge
9.46%
Winstmarge
16.86%
Rendement op investering
11.91%