Stocks-ITW-Illinois Tool Works Inc

ITW Illinois Tool Works Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Illinois Tool Works Inc met 1.10% en bedroegen 16.11B. Het netto-inkomen decreased met 2.54% naar 2.96B. De totale activa decreased met 2.46% naar 3.01B en WPA decreased van 9.77 naar 9.74.
ITWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.45%
Nettowinstmarge
18.14%
Winstmarge
25.08%
Rendement op investering
26.26%