Stocks-IVR-Invesco Mortgage Capital Inc

IVR Invesco Mortgage Capital Inc

8.68 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Invesco Mortgage Capital Inc met 969.33% en bedroegen -437.55M. Het netto-inkomen decreased met 347.69% naar -402.92M. De totale activa decreased met 42.65% naar 804.08M en WPA decreased van -0.48 naar -12.21.
IVRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
95.31%
Nettowinstmarge
60.56%
Winstmarge
80.97%
Rendement op investering
-42.62%