Stocks-IWG.L-IWG PLC

IWG.L IWG PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van IWG PLC met 23.48% en bedroegen 2.75B. Het netto-inkomen increased met 55.14% naar -121.00M. De totale activa decreased met 22.82% naar 235.00M en WPA increased van -0.26 naar -0.12.
IWG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.04%
Nettowinstmarge
-9.94%
Winstmarge
10.37%
Rendement op investering
-3.84%