Stocks-JACK-Jack in the Box Inc

JACK Jack in the Box Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Jack in the Box Inc met 15.27% en bedroegen 1.69B. Het netto-inkomen increased met 12.99% naar 130.83M. De totale activa increased met 2.43% naar -718.33M en WPA increased van 5.45 naar 6.30.
JACKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.35%
Nettowinstmarge
9.70%
Winstmarge
16.13%
Rendement op investering
9.55%