Stocks-JBHT-J.B.Hunt Transport Services Inc

JBHT J.B.Hunt Transport Services Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van J.B.Hunt Transport Services Inc met 13.39% en bedroegen 12.83B. Het netto-inkomen decreased met 24.87% naar 728.29M. De totale activa increased met 11.92% naar 4.10B en WPA decreased van 9.21 naar 6.97.
JBHTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.80%
Nettowinstmarge
5.87%
Winstmarge
7.88%
Rendement op investering
15.45%