Stocks-JDW.L-J D Wetherspoon PLC

JDW.L J D Wetherspoon PLC

818.27 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van J D Wetherspoon PLC met 10.60% en bedroegen 1.93B. Het netto-inkomen increased met 209.27% naar 59.59M. De totale activa decreased met NaN naar 399.46M en WPA decreased van N/A naar 0.46.
JDW.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
5.56%
Nettowinstmarge
-4.49%
Winstmarge
5.56%
Rendement op investering
-0.92%