Stocks-JEF-Jefferies Financial Group Inc

JEF Jefferies Financial Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: decreased de inkomsten van Jefferies Financial Group Inc met 37.54% en bedroegen 4.70B. Het netto-inkomen decreased met 66.30% naar 262.39M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 3.06 naar 1.10.
JEFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
92.19%
Nettowinstmarge
12.29%
Winstmarge
41.74%
Rendement op investering
4.49%