Stocks-JEN.DE-Jenoptik

JEN.DE Jenoptik

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Jenoptik met 30.63% en bedroegen 980.68M. Het netto-inkomen decreased met 31.24% naar 63.85M. De totale activa increased met 8.02% naar 843.31M en WPA decreased van 1.43 naar 0.96.
JEN.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.62%
Nettowinstmarge
7.91%
Winstmarge
13.69%
Rendement op investering
6.23%