Stocks-JLL-Jones Lang Lasalle Inc

JLL Jones Lang Lasalle Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Jones Lang Lasalle Inc met 7.72% en bedroegen 20.86B. Het netto-inkomen decreased met 17.29% naar 793.40M. De totale activa decreased met 4.23% naar 6.15B en WPA decreased van 18.47 naar 13.27.
JLLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
56.18%
Nettowinstmarge
3.36%
Winstmarge
3.20%
Rendement op investering
8.46%