Stocks-JMAT.L-Johnson Matthey

JMAT.L Johnson Matthey

1601.59 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Johnson Matthey met 6.81% en bedroegen 14.93B. Het netto-inkomen increased met 127.59% naar 264.00M. De totale activa increased met 4.01% naar 2.54B en WPA increased van -0.53 naar 1.41.
JMAT.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
6.71%
Nettowinstmarge
1.87%
Winstmarge
3.11%
Rendement op investering
6.53%