Stocks-JMT.LSB-Jeronimo Martins SGPS SA

JMT.LSB Jeronimo Martins SGPS SA

22.51 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Jeronimo Martins SGPS SA met 20.58% en bedroegen 30.61B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
JMT.LSBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.53%
Nettowinstmarge
1.98%
Winstmarge
4.11%
Rendement op investering
9.67%