Stocks-KB-KB Financial Group Inc-ADR

KB KB Financial Group Inc-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van KB Financial Group Inc-ADR met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 15.27% naar 3.24B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
KBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
10.18%
Winstmarge
14.16%
Rendement op investering
3.83%