Stocks-KBH-KB Home

KBH KB Home

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: decreased de inkomsten van KB Home met 7.14% en bedroegen 6.41B. Het netto-inkomen decreased met 27.73% naar 590.18M. De totale activa increased met 4.08% naar 3.81B en WPA decreased van 9.09 naar 7.03.
KBHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.53%
Nettowinstmarge
8.73%
Winstmarge
11.58%
Rendement op investering
10.54%