Stocks-KBX.DE-Knorr-Bremse AG

KBX.DE Knorr-Bremse AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Knorr-Bremse AG met 6.62% en bedroegen 7.15B. Het netto-inkomen decreased met 22.16% naar 506.30M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
KBX.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.71%
Nettowinstmarge
8.15%
Winstmarge
10.25%
Rendement op investering
15.36%