Stocks-KER.PA-Kering SA

KER.PA Kering SA

461.58 -0.23 (-0.05%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Kering SA met 15.33% en bedroegen 20.35B. Het netto-inkomen increased met 14.55% naar 3.72B. De totale activa increased met 7.62% naar 14.78B en WPA increased van 25.49 naar 29.31.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering