Stocks-KHC-The Kraft Heinz Company

KHC The Kraft Heinz Company

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van The Kraft Heinz Company met 1.70% en bedroegen 26.49B. Het netto-inkomen increased met 131.25% naar 2.37B. De totale activa decreased met 1.18% naar 48.87B en WPA increased van 0.82 naar 1.91.
KHCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.37%
Nettowinstmarge
5.48%
Winstmarge
19.37%
Rendement op investering
1.94%