Stocks-KIE.L-Kier Group PLC

KIE.L Kier Group PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Kier Group PLC met 7.53% en bedroegen 3.38B. Het netto-inkomen increased met 222.83% naar 41.00M. De totale activa decreased met NaN naar 513.00M en WPA decreased van N/A naar 0.09.
KIE.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
8.06%
Nettowinstmarge
-1.51%
Winstmarge
2.76%
Rendement op investering
-5.49%