Stocks-KKR-KKR & Co LP

KKR KKR & Co LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van KKR & Co LP met 77.93% en bedroegen 5.29B. Het netto-inkomen decreased met 108.32% naar -1.02B. De totale activa decreased met 7.71% naar 53.66B en WPA decreased van 7.31 naar -1.21.
KKRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.81%
Nettowinstmarge
24.06%
Winstmarge
27.70%
Rendement op investering
4.10%