Stocks-KLTR-Kaltura Inc.

KLTR Kaltura Inc.

1.64 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Kaltura Inc. met 2.30% en bedroegen 168.81M. Het netto-inkomen decreased met 15.41% naar -68.50M. De totale activa decreased met NaN naar 64.04M en WPA decreased van N/A naar -0.53.
KLTRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.79%
Nettowinstmarge
-35.33%
Winstmarge
-21.62%
Rendement op investering
14.15%