Stocks-KRG-Kite Realty Group Trust

KRG Kite Realty Group Trust

23.00 0.52 (2.31%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Kite Realty Group Trust met 114.83% en bedroegen 802.00M. Het netto-inkomen increased met 85.13% naar -12.15M. De totale activa decreased met 3.93% naar 3.83B en WPA increased van -0.73 naar -0.06.
KRGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.22%
Nettowinstmarge
-8.42%
Winstmarge
12.75%
Rendement op investering
-0.71%