Stocks-KRO-Kronos Worldwide Inc

KRO Kronos Worldwide Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Kronos Worldwide Inc met 0.47% en bedroegen 1.93B. Het netto-inkomen decreased met 7.44% naar 104.50M. De totale activa increased met 10.00% naar 957.20M en WPA decreased van 0.98 naar 0.90.
KROInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.11%
Nettowinstmarge
5.04%
Winstmarge
-4.26%
Rendement op investering
6.91%