Stocks-KSS-Kohl's Corp

KSS Kohl's Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Kohl's Corp met 6.87% en bedroegen 18.10B. Het netto-inkomen decreased met 102.03% naar -19.00M. De totale activa decreased met 19.27% naar 3.76B en WPA decreased van 6.32 naar -0.16.
KSSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.47%
Nettowinstmarge
1.79%
Winstmarge
0.66%
Rendement op investering
3.23%