Stocks-LAC-Lithium Americas Corp

LAC Lithium Americas Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lithium Americas Corp met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen decreased met 143.03% naar -93.57M. De totale activa increased met 43.99% naar 784.00M en WPA decreased van -0.32 naar -0.70.
LACInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
N/A
Winstmarge
N/A
Rendement op investering
-22,700.51%