Stocks-LAD-Lithia Motors Inc

LAD Lithia Motors Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lithia Motors Inc met 23.65% en bedroegen 28.23B. Het netto-inkomen increased met 17.93% naar 1.25B. De totale activa increased met 12.61% naar 5.25B en WPA increased van 36.64 naar 44.58.
LADInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.42%
Nettowinstmarge
3.70%
Winstmarge
5.81%
Rendement op investering
10.60%