Stocks-LAD-Lithia Motors Inc

LAD Lithia Motors Inc

234.11 -11.84 (-4.81%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van Lithia Motors Inc met 0.23% en bedroegen 6.97B. Het netto-inkomen decreased met 8.12% naar 229.60M. De totale activa increased met 4.39% naar 5.48B en WPA decreased van 9.09 naar 8.32.
LADInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.22%
Nettowinstmarge
3.41%
Winstmarge
6.41%
Rendement op investering
10.56%