Stocks-LAND.L-Land Securities

LAND.L Land Securities

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Land Securities met 14.26% en bedroegen 785.00M. Het netto-inkomen decreased met 171.09% naar -622.00M. De totale activa decreased met NaN naar 7.07B en WPA decreased van N/A naar -0.84.
LAND.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
73.55%
Nettowinstmarge
-59.86%
Winstmarge
51.79%
Rendement op investering
-4.05%