Stocks-LAW-CS Disco Inc

LAW CS Disco Inc

7.03 -0.72 (-9.29%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CS Disco Inc met 18.23% en bedroegen 135.19M. Het netto-inkomen decreased met 190.02% naar -70.77M. De totale activa decreased met 16.76% naar 223.64M en WPA decreased van -0.42 naar -1.20.
LAWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
74.69%
Nettowinstmarge
-42.21%
Winstmarge
-57.12%
Rendement op investering
-46.77%