Stocks-LCID-Lucid Group Inc

LCID Lucid Group Inc

3.50 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lucid Group Inc met 2,143.30% en bedroegen 608.18M. Het netto-inkomen increased met 49.43% naar -1.30B. De totale activa increased met 11.26% naar 4.35B en WPA increased van -6.41 naar -0.78.
LCIDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-207.74%
Nettowinstmarge
-9,274.36%
Winstmarge
-443.77%
Rendement op investering
-41.05%