Stocks-LDO.MI-Leonardo SpA

LDO.MI Leonardo SpA

13.762 -0.083 (-0.60%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Leonardo SpA met 4.09% en bedroegen 14.71B. Het netto-inkomen increased met 58.77% naar 932.00M. De totale activa decreased met NaN naar 8.05B en WPA increased van 1.02 naar 1.61.
LDO.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.76%
Nettowinstmarge
4.18%
Winstmarge
5.54%
Rendement op investering
5.98%