Stocks-LEA-Lear Corp

LEA Lear Corp

133.08 -2.29 (-1.69%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lear Corp met 8.45% en bedroegen 20.89B. Het netto-inkomen decreased met 11.46% naar 408.70M. De totale activa increased met 0.46% naar 4.83B en WPA decreased van 6.19 naar 5.47.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering