Stocks-LEG.DE-LEG Immobilien AG

LEG.DE LEG Immobilien AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van LEG Immobilien AG met 20.37% en bedroegen 1.17B. Het netto-inkomen decreased met 86.24% naar 237.40M. De totale activa increased met 1.46% naar 9.08B en WPA decreased van 21.72 naar 1.45.
LEG.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.69%
Nettowinstmarge
108.26%
Winstmarge
22.40%
Rendement op investering
7.53%