Stocks-LILA-Liberty Latin America Ltd.

LILA Liberty Latin America Ltd.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Liberty Latin America Ltd. met 0.34% en bedroegen 4.82B. Het netto-inkomen increased met 58.80% naar -201.90M. De totale activa decreased met 11.92% naar 2.57B en WPA increased van -1.89 naar -0.79.
LILAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
50.09%
Nettowinstmarge
-8.23%
Winstmarge
14.18%
Rendement op investering
-3.34%