Stocks-LKQ-LKQ Corp

LKQ LKQ Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van LKQ Corp met 2.25% en bedroegen 12.79B. Het netto-inkomen increased met 4.81% naar 1.14B. De totale activa decreased met 5.50% naar 5.49B en WPA increased van 3.66 naar 4.13.
LKQInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.49%
Nettowinstmarge
6.77%
Winstmarge
10.74%
Rendement op investering
8.93%