Stocks-LLOY.L-Lloyd's Banking Group PLC

LLOY.L Lloyd's Banking Group PLC

41.8621 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lloyd's Banking Group PLC met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 6.21% naar 5.12B. De totale activa decreased met 10.63% naar 42.22B en WPA decreased van 0.08 naar 0.07.
LLOY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
10.34%
Winstmarge
33.21%
Rendement op investering
2.53%