Stocks-LLY-Eli Lilly & Co

LLY Eli Lilly & Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Eli Lilly & Co met 19.56% en bedroegen 34.12B. Het netto-inkomen decreased met 16.08% naar 5.24B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 6.90 naar 5.80.
LLYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
82.96%
Nettowinstmarge
20.59%
Winstmarge
30.26%
Rendement op investering
25.71%