Stocks-LMND-Lemonade Inc.

LMND Lemonade Inc.

15.85 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lemonade Inc. met 130.66% en bedroegen 192.60M. Het netto-inkomen decreased met 23.41% naar -297.80M. De totale activa decreased met 12.28% naar 866.80M en WPA decreased van -3.94 naar -4.59.
LMNDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
-189.86%
Winstmarge
-77.43%
Rendement op investering
-29.07%