Stocks-LMT-Lockheed Martin Corporation

LMT Lockheed Martin Corporation

426.95 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Lockheed Martin Corporation met 2.41% en bedroegen 67.57B. Het netto-inkomen increased met 20.73% naar 6.92B. De totale activa decreased met 26.24% naar 6.84B en WPA increased van 21.66 naar 27.55.
LMTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.63%
Nettowinstmarge
9.86%
Winstmarge
12.63%
Rendement op investering
30.87%