Stocks-LMT-Lockheed Martin Corporation

LMT Lockheed Martin Corporation

425.89 4.90 (1.16%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lockheed Martin Corporation met 1.58% en bedroegen 65.98B. Het netto-inkomen decreased met 9.23% naar 5.73B. De totale activa decreased met 15.45% naar 9.27B en WPA decreased van 22.77 naar 21.66.
LMTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.82%
Nettowinstmarge
9.69%
Winstmarge
12.82%
Rendement op investering
32.54%