Stocks-LNC-Lincoln National Corp

LNC Lincoln National Corp

25.71 1.05 (4.26%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lincoln National Corp met 2.32% en bedroegen 18.78B. Het netto-inkomen decreased met 258.51% naar -2.23B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 7.43 naar -12.97.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering