Stocks-LOG.MC-Compania de Distribucion Integral Logista Holdings

LOG.MC Compania de Distribucion Integral Logista Holdings

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Compania de Distribucion Integral Logista Holdings met 8.41% en bedroegen 12.43B. Het netto-inkomen increased met 29.98% naar 273.76M. De totale activa decreased met NaN naar 595.31M en WPA decreased van N/A naar 2.07.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering