Stocks-LOVE-The Lovesac Company

LOVE The Lovesac Company

22.15 0.37 (1.70%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van The Lovesac Company met 30.77% en bedroegen 651.55M. Het netto-inkomen decreased met 38.47% naar 28.24M. De totale activa decreased met NaN naar 193.26M en WPA decreased van N/A naar 1.77.
LOVEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
51.17%
Nettowinstmarge
1.52%
Winstmarge
4.60%
Rendement op investering
3.00%