Stocks-LPSN-LivePerson Inc

LPSN LivePerson Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van LivePerson Inc met 9.62% en bedroegen 514.80M. Het netto-inkomen decreased met 80.64% naar -225.75M. De totale activa decreased met 80.51% naar 68.09M en WPA decreased van -1.80 naar -3.03.
LPSNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.36%
Nettowinstmarge
-33.19%
Winstmarge
-21.69%
Rendement op investering
-20.82%