Stocks-LSEG.L-London Stock Exchange

LSEG.L London Stock Exchange

8798.78 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van London Stock Exchange met 14.88% en bedroegen 7.74B. Het netto-inkomen increased met 48.33% naar 979.00M. De totale activa increased met 10.31% naar 28.15B en WPA increased van 1.13 naar 1.51.
LSEG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
61.43%
Nettowinstmarge
12.41%
Winstmarge
20.85%
Rendement op investering
4.38%