Stocks-LSPD-Lightspeed Commerce Inc

LSPD Lightspeed Commerce Inc

15.76 0.35 (2.27%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Lightspeed Commerce Inc met 33.21% en bedroegen 730.51M. Het netto-inkomen decreased met 270.97% naar -1.07B. De totale activa decreased met 26.53% naar 2.50B en WPA decreased van -2.04 naar -7.11.
LSPDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.78%
Nettowinstmarge
-107.29%
Winstmarge
-32.45%
Rendement op investering
-32.86%