Stocks-LSTR-Landstar System Inc

LSTR Landstar System Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Landstar System Inc met 28.69% en bedroegen 5.30B. Het netto-inkomen decreased met 38.64% naar 264.39M. De totale activa increased met 10.90% naar 983.92M en WPA decreased van 11.76 naar 7.36.
LSTRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.47%
Nettowinstmarge
5.37%
Winstmarge
6.30%
Rendement op investering
33.10%