Stocks-LTC.US-LTC Properties Inc.

LTC.US LTC Properties Inc.

30.52 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van LTC Properties Inc. met 12.51% en bedroegen 176.29M. Het netto-inkomen increased met 79.33% naar 100.00M. De totale activa increased met 14.12% naar 850.31M en WPA increased van 1.41 naar 2.48.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering