Stocks-LW-Lamb Weston Holdings Inc

LW Lamb Weston Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van Lamb Weston Holdings Inc met 30.54% en bedroegen 5.35B. Het netto-inkomen increased met 402.19% naar 1.01B. De totale activa increased met 291.48% naar 1.41B en WPA increased van 1.38 naar 6.95.
LWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.61%
Nettowinstmarge
10.90%
Winstmarge
17.26%
Rendement op investering
13.69%