Stocks-LYG-Lloyds Banking Group PLC

LYG Lloyds Banking Group PLC

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lloyds Banking Group PLC met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 16.00% naar 6.30B. De totale activa decreased met 20.63% naar 50.79B en WPA decreased van 0.41 naar 0.36.
LYGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
10.34%
Winstmarge
33.22%
Rendement op investering
2.55%